Kommunikációs nevelés

Kommunikálni mindenki tud. De hatékonyan és eredményesen csak kevesek. A jó kommunikációs képességgel bíró ember harmonikusabb kapcsolatokat tud kiépíteni és fenntartani környezetével, családtagjaival, munkatársaival.

  Nyelvművelés

A nyelvművelő feladata az élő nyelvhasználat szakszerű vizsgálata, az írott és beszélt nyelvszokás, a nyelvi változások figyelése és lejegyzése, a nyelvápolás, nyelvi tervezés, anyanyelvi ismeretterjesztés.

  Sajtónyelv – médianyelv

A nyelv egyik fontos alakítója, formálója a sajtó, a rádió és a televízió. Akarva-akaratlan mintát ad a befogadónak. A médianyelvi kutatások azt kívánják feltárni, hogy milyen is ez a minta.


Dr. Balázs László

Egyetemi docens, elnök

A Dunaújvárosi Egyetem egyetemi docense, szervezetpszichológus, kommunikációtanár,  tréner, coach.


Prof. dr. Aczél Petra

Egyetemi tanár, vezetőségi tag

Nyelvész, kommunikációkutató, a Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézetének igazgatója, a Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola törzstagja.


Dr. Andok Mónika

Egyetemi docens, vezetőségi tag

Tanszékvezető egyetemi docens a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikációtudományi Tanszékén.

Dr. Hulyák-Tomesz Tímea

Főiskolai docens, vezetőségi tag

PhD, főiskolai docens (EKE, Magyar Nyelvészeti Tanszék), nyelvész, kommunikációs szakember. Kutatási területe a médiaszövegek vizsgálata, sportkommunikáció, kommunikációs készségfejlesztés.


Dr. Szőke-Milinte Enikő

Egyetemi docens, vezetőségi tag

Nevelés- és kommunikációkutató, intézetvezető egyetemi docens (PPKE VJTK). Tudományos munkássága a pedagógiai kommunikáció, a konfliktuskezelés, a médiatanár-képzés és a személyközi kommunikáció köré szerveződik.


Tomori Tímea

Sajtóreferens

Kommunikáció–magyar szakos tanár, az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának hallgatója, ugyanott az iskolapedagógia kutatócsoport tagja.