Kommunikációs nevelés

Kommunikálni mindenki tud. De hatékonyan és eredményesen csak kevesek. A jó kommunikációs képességgel bíró ember harmonikusabb kapcsolatokat tud kiépíteni és fenntartani környezetével, családtagjaival, munkatársaival.

  Nyelvművelés

A nyelvművelő feladata az élő nyelvhasználat szakszerű vizsgálata, az írott és beszélt nyelvszokás, a nyelvi változások figyelése és lejegyzése, a nyelvápolás, nyelvi tervezés, anyanyelvi ismeretterjesztés.

  Sajtónyelv – médianyelv

A nyelv egyik fontos alakítója, formálója a sajtó, a rádió és a televízió. Akarva-akaratlan mintát ad a befogadónak. A médianyelvi kutatások azt kívánják feltárni, hogy milyen is ez a minta.


Dr. H. Varga Gyula

Ny. főiskolai tanár, elnök

Nyelvész, a nyelvtudomány kandidátusa, az egri Eszterházy Károly Egyetem (1979–2016) és a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem (1998–2012) nyugalmazott tanára.


Prof. dr. Aczél Petra

Egyetemi tanár, vezetőségi tag

Nyelvész, kommunikációkutató, a Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézetének igazgatója, a Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola törzstagja.


Dr. Andok Mónika

Egyetemi docens, vezetőségi tag

Tanszékvezető egyetemi docens a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikációtudományi Tanszékén.


 

Dr. Balázs László

Egyetemi docens, vezetőségi tag

A Dunaújvárosi Egyetem egyetemi docense, szervezetpszichológus, kommunikációtanár,  tréner, coach.

Bodrogi Irén

Az egyesület titkára

Magyar–történelem–kommunikáció szakos tanár, a Kommunikációs Nevelésért Egyesület titkára. A káli általános iskolában szaktárgyai mellett rendezvényszervezési feladatokat is ellát.


Dr. Hulyák-Tomesz Tímea

Főiskolai docens, vezetőségi tag

PhD, főiskolai docens (EKE, Magyar Nyelvészeti Tanszék), nyelvész, kommunikációs szakember. Kutatási területe a médiaszövegek vizsgálata, sportkommunikáció, kommunikációs készségfejlesztés.


Dr. Szőke-Milinte Enikő

Egyetemi docens, vezetőségi tag

Nevelés- és kommunikációkutató, intézetvezető egyetemi docens (PPKE VJTK). Tudományos munkássága a pedagógiai kommunikáció, a konfliktuskezelés, a médiatanár-képzés és a személyközi kommunikáció köré szerveződik.


Tomori Tímea

Sajtóreferens

Kommunikáció–magyar szakos tanár, az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának hallgatója, ugyanott az iskolapedagógia kutatócsoport tagja.