A kommunikáció oktatása 5.

Szerkesztette: Balázs László – H. Varga Gyula

Lektorálta: Hanák Zsuzsa

Hungarovox Kiadó, Budapest, 2013. 160 oldal

ISSN 2062-5804

ISBN 978-615-5351-02-0

A sorozat 5. darabja figyelemfelkeltő címet visel. A három nagyobb témakört taglaló kötetben tizenöt szerző publikál.
Igényes, elmélyült tanulmány mutatja be, hogyan értelmezhető a kommunikáció hatékonysága a különböző kommunikációs modellekben, elméletekben. Egy másik jelentős elemzés a tudományos megismerés természetéből levezethető tartalomkiválasztási alapelveket tárja fel.
Mindig izgalmas kérdés: hogyan érvényesülhet a kommunikációs készségfejlesztés a különböző tantárgyak keretein belül. Közül érdeklődésre tarthat számot az idegen nyelvi órák adta lehetőségek.
A zárófejezet az iskolának mint szervezetnek a hatékony működését vizsgálja. a tanári kommunikáció hatékonyságának ismérveit gyűjtötte egybe. a Bálint-módszer nevelési alkalmazását és hatékonyságát mutatja be. a pedagógus és a szülő között zajló kommunikációt kutatja. Tomori Tímeától a közoktatás hatékony vezetői stílusairól, típusairól értekezik. az iskola arculatának kialakítására hívja föl a figyelmet.

Tartalom

A kommunikációoktatás tágabb kontextusai

Bencze Lóránt: Hatékony kommunikáció a bahtyini nyelvfelfogás nyomán

Andok Mónika: A hatékonyság fogalma eltérő kommunikációs modellekben

Szőke-Milinte Enikő: Elmélet és gyakorlat a kommunikációs tankönyvekben

Balázs László: Konfliktuskezelés és szervezeti magatartás

H. Varga Gyula: A kommunikáció hatékonysága az iskolai munkában

A kommunikációoktatás tartalmi és módszertani kérdései

Balogh Adrienn: A kommunikáció oktatása modultárgyként

Kazár Ágnes: Gondolatok az idegen nyelvű kommunikációoktatásról

Deák Johanna Erzsébet: Motivációs lehetőségek és eredmények vizsgálata a 21. századi oktatásban

Sebőné Szebegyinszki Erzsébet: A kommunikációoktatás helye és szerepe az ügyviteli képzésben

A kommunikációoktatás tartalmi és módszertani kérdései

Suszter Gábor: Hatékony a tanári kommunikáció?

Janáčková Anikó: Merjünk beszélni róla – A tanári fe(lké)szültség

Fodor Réka: A hatékony kommunikáció feltételei a pedagógus és a szülő viszonyrendszerében

Tomori Tímea: Hatékony vezetői stílusok a közoktatásban

Boros Erika: Az iskolai pr és a vonzó intézményi arculat kialakítása

Hudák Zita: Marketingelemek az iskola külső kommunikációjában

Könyvespolc

Médiadiskurzus retorikus szemmel. Aczél Petra: Médiaretorika (Ismerteti: H. Tomesz Tímea)