A kommunikáció oktatása 3.

Szerkesztette: H. Varga Gyula

Lektorálta: Raátz Judit

Hungarovox Kiadó, Budapest, 2011. 125 oldal

ISSN 2062-5804

ISBN 978-615-5079-51-1

A sorozat 3. kötete is elméleti tanulmányokkal indul. Folytatódnak az előző számban elkezdett metaelméleti fejtegetések, ezúttal a kommunikáció oktatásának elméleti kérdései kerülnek előtérbe. A kommunikációoktatást tágabb horizontból szemlélik a következő írások, másfelől közelítve meg, másféle szemlélet és módszer lehetőségére hívják fel a figyelmet.
A sort most is gyakorló pedagógusok írásai zárják. Az érdeklődők olvashatnak a kommunikációoktatás személyiségfejlesztő aspektusairól, a konfliktuskezelés szükségéről, arról, hogy a személyközi kommunikáció fejlesztésének milyen lehetőségei adódnak a kommunikációórákon.

Tartalom

Elméletek a tudatosságról

Czeglédi Csaba: A kommunikáció oktatásának elméleti kérdései

A kommunikációoktatás tágabb kontextusai

Bencze Lóránt: A kommunikáció mint megújulás és kibontakozás

Balázs Géza: Egy magyar nyelvészeti pragmatika tematikája – kommunikációtanároknak

A kommunikációoktatás elvi és módszertani kérdései

H. Varga Gyula: A kommunikációoktatás helyei a Nemzeti alaptantervben

Balázs László: A kommunikációoktatás tranzakcioanalitikus megközelítése

H. Tomesz Tímea: Kommunikáció- vagy médiaoktatás? Határkérdések

A kommunikáció oktatása az iskolában

Csépányi-Fürjes Maria: A kommunikációoktatás személyiségfejlesztő aspektusai

Tóthné Eszes Éva: Kommunikációoktatás – konfliktuskezelés

Bodrogi Irén: Az intraperszonális kommunikáció fejlesztésének lehetőségei a kommunikációórákon