A kommunikáció oktatása 2.

Szerkesztette: H. Varga Gyula

Lektorálta: Szőke-Milinte Enikő

Hungarovox Kiadó, Budapest, 2010. 124 oldal

ISSN 2062-5804

ISBN 978-615-5079-10-08

A kommunikáció oktatása című szakmai-módszertani sorozat azzal a céllal indult útjára, hogy módszertani segítséget adjon a kommunikációs készségfejlesztésben feladatokat vállaló pedagógusoknak, más szakembereknek. A „Tudatosság a kommunikációban” elnevezésű szakmai tanácskozások – melyekhez kapcsolódnak jelen sorozat kötetei – alapgondolata az, hogy kommunikálni mindenki tud, de TUDATOSAN kommunikálni már jóval kevesebben. (Innen ered a Tudatosság konferenciák, illetve Tudatosság füzetek elnevezés.)
Sorozatunk második darabjának nyitófejezete egy metaelméleti téma első részét fejti ki. A kommunikációoktatás elvi és módszertani kérdései című rész öt tanulmányt foglal magában. A lezáró fejezetben gyakorló tanárok mutatják be a kommunikációoktatás iskolai lehetőségeit, bevált módszereit.

Tartalom

Elméletek a tudatosságról

Czeglédi Csaba: Beszéljünk az elméletekről(?)

A kommunikációoktatás elvi és módszertani kérdései

Bencze Lóránt: A kommunikációoktatás néhány buktatója

H. Varga Gyula: A kommunikációoktatás helye és feladatai a magyar oktatási rendszerben

Balázs László: A szerepviselkedés szociálpszichológiai háttere

Dobiné Bálint Katalin: A kommunikációs tréningek módszertana

Vargáné Vizi Csilla: A drámapedagógiai módszerek alkalmazhatósága a kommunikációoktatásban

A kommunikáció oktatása az iskolában

Kalóné Gyenes Réka: A zene szerepe a kommunikációban

Czimer Nikoletta – Kotroczó Dóra: A Kommunikációs ismeretek című tantárgy tanmenete 9. és 10. osztályban

Bodrogi Irén: A PR tanítása

Bognár Máté: A nyomtatott sajtó tanulása és tanítása