A kommunikáció oktatása 8.

Szerkesztette: H. Tomesz Tímea – H. Varga Gyula

Lektorálta: Balázs László

Hungarovox Kiadó, Budapest, 2016. 160 oldal

ISSN 2062-5804

ISBN 978-615-5562-49-5

A kommunikációs nevelés elvi-módszertani kérdéseivel foglalkozó fejezet tanulmányai a kommunikációs készségfejlesztés faladatairól, a kommunikációs kompetencia és a médiajártasság összefüggéséről, az újmédia-kommunikációnak a kommunikációs készségekre gyakorolt hatásáról és az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésének eredményeiről és feladatairól értekeznek.
A következő részek a különböző korosztályok (óvodai, iskolás, szakiskolai) kommunikációs készségeinek fejlesztési lehetőségeit állították középpontba. A kommunikációs nevelés tágabb kontextusai között a pedagógusi munkában alkalmazható szuggesztív kommunikáció és egy elhanyagolt téma, a családi kommunikáció kerül terítékre.
A kötetet a sorozatot gondozó Kommunikációs Nevelésért Egyesület ötéves munkájának értékelése zárja.

A tanulmánykötet ide kattintva letölthető.

Tartalom

A kommunikációs nevelés elvi-módszertani kérdései

Szőke-Milinte Enikő: Kommunikációs készségfejlesztés

Andok Mónika: Kommunikációs kompetencia – médiajártasság. Koncepcionális különbségek, készségbeli hasonlóságok

Farkas Anett – H. Tomesz Tímea: Újmédia-kommunikáció – megváltozott kommunikációs készségek?

H. Varga Gyula: Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése – eredmények és feladatok

Kommunikációs nevelés a pedagógiai folyamatban

Hanák Zsuzsa: Kommunikációs készségfejlesztés az óvodában

Kalóné Gyenes Réka: A kommunikációs készségfejlesztés lehetőségei a felső tagozatban

Tomori Tímea: Kommunikációs készségfejlesztés szakiskolában

Borsodi Csilla: A szakiskolai kommunikációtanár

Kommunikációs nevelés tágabb kontextusai

Kissné Gombos Katalin: Szuggesztív kommunikáció a pedagógusi munkában

Lippai Sándor: Családi kommunikáció

Egyesületi élet

H. Varga Gyula: Törekvések a kommunikációs képességek fejlesztésére. A Kommunikációs Nevelésért Egyesület öt éve (2011–2016)