A kommunikáció oktatása 6.

Szerkesztette: Balázs László – H. Tomesz Tímea – H. Varga Gyula

Lektorálta: Szilágyi István

Hungarovox Kiadó, Budapest, 2014. 183 oldal

ISSN 2062-5804

ISBN 978-615-5351-53-2

A terjedelmes könyv négy nagyobb témakör 14 tanulmányát foglalja magában. Az elméleti témájú első fejezetekben olvashatunk az ún. támogató kommunikációról, a dilemmavitát módszereiről, a kommunikáció és a személyiségfejlődés, -fejlesztés elválaszthatatlan kapcsolatáról, valamint az iskolai klímának a tanulók teljesítményére gyakorolt hatásáról. Szó esik még apedagógusok kommunikációjának hatékonyságáról, a kommunikációs készségfejlesztés tantárgyköziségéről.
A kötet második felében gyakorló pedagógusok írják meg tapasztalataikat a sajátos nevelési igényű tanulók kommunikációs készségének fejlesztéséről, akommunikációs kompetencia fejlesztésének lehetőségeiről a különböző tantárgyak (irodalom, történelem, idegen nyelv, médiaismeret) kereteiben. A cikkek gyakorlatközpontúak, a mindennapi oktatásban jól használható ötleteket tartalmaznak.

Tartalom

Elméletek a tudatosságról

Andok Mónika: A támogató kommunikáció típusai, mechanizmusa és készségfejlesztése

Balogh Adrienn: A dilemmavita mint a kommunikációs készség fejlesztésének eszköze

Tomesz Tímea: Kommunikációoktatás és személyiségfejlesztés

Balázs László: Az iskolai klíma hatás a tanulói teljesítményre

A kommunikációoktatás elméleti kérdései

Szőke-Milinte Enikő: A kommunikáció tanítása – a tanítás kommunikációja

H. Varga Gyula: A kommunikáció tantárgyközi szerepe

A kommunikációoktatás tantárgyközi kapcsolatai

Forgácsné Herceg Katalin: Kommunikációs készségfejlesztés irodalomórán

Dudás Krisztina: Kommunikációs készségfejlesztés történelemórán

Pásztor Attila: Kultúra az idegen nyelvi órákon

Borbély Edit: Tantárgyi koncentráció a mozgóképkultúra és médiaórán egy film elemzése kapcsán

Pásztor Judit: Kommunikációs készségfejlesztés a sajátos nevelési igényű tanulók körében

Kommunikációoktatás és újmédia

Béres Lilla: Az újmédia kommunikációs kihívásai, kompetenciái a kommunikációtanításban

Sztaskó Richard: Az internetes mémek tanítása kommunikációórán

Kiss Tímea: Az internetnyelv alkalmazásának korrekciója a kommunikációoktatásban