A kommunikáció oktatása 9.A kommunikáció oktatása 9.

Szerkesztette: Szőke-Milinte Enikő

Lektorálta: Andok Mónika

Hungarovox Kiadó, Budapest, 2017. 170 oldal

ISSN 2062-5804

ISBN 978-615-5562-93-8

A 9. kötet elméleti tanulmányainak témája ezúttal is a kommunikációs kompetencia és fejlesztése. Itt említhetjük még a vizuális kommunikációs képességekkel foglalkozó munkát, továbbá a tanári rezilienciát, a rugalmas adaptációt fejtegető írást is.
Már az előző számban elkezdődött egy új problémakör feltérképezése: hogyan folyik (és folyjon) a kommunikációs nevelés a különböző életkorokban? Több tanulmány is foglalkozik a kommunikációs képességek, jártasságok, készségek fejlesztési lehetőségeivel a pedagógiai munka különböző fázisaiban: csecsemő-, óvodás, kisiskolás, felső tagozatos, középiskolás és főiskolás-egyetemista korban. Az elméleti és módszertani feldolgozások mellett műhelymunka keretében a gyakorló pedagógusok tapasztalatainak, készségfejlesztő gyakorlatainak, eljárásainak, ötleteinek megosztására is sor kerül.

A tanulmánykötet ide kattintva letölthető.

Tartalom

A kommunikációoktatás tágabb kontextusai

H. Varga Gyula: A kommunikációs kompetencia fejlesztésének programja

Szőke-Milinte Enikő: Kommunikációs kompetencia – kommunikációs ismeretek

A kommunikációs nevelés elvi-módszertani kérdései a felsőoktatásban

H. Tomesz Tímea: A kommunikációs készségfejlesztés feladatai a felsőoktatásban

Sándor Zsuzsa: Vizuális kommunikációs képességek fejlesztése

Balázs László – Szalay Györgyi: A tanári reziliencia fejlesztésének lehetőségei

Kukorelli Katalin – Szabó Csilla Marianna: Iskolai kommunikáció: egy érem három oldala. Siker vagy bukás?

Kommunikációs nevelés a különböző életkorokban

Torkos Carmen: A magzati és csecsemőkori kommunikáció

Kalóné Gyenes Réka: A kommunikációs készségek fejlődése és fejlesztési lehetőségei óvodáskor előtt

Bodrogi Irén: Az iskolai műsorok mint a kommunikációs fejlesztés lehetőségei az általános iskolában

Tomori Tímea: Korlátok és lehetőségek a kommunikációs kompetencia fejlesztésében

Nagy Edit: Kommunikációs készségfejlesztés megvalósulási lehetőségei a hátrányos helyzetű tanulók körében