KONFERENCIAFELHÍVÁS


XIV. Tudatosság a kommunikációban

A megújulás kényszerű korszaka: A digitális oktatás tapasztalatai a kommunikációs készségfejlesztésben

Országos szakmai-módszertani tanácskozás

Ideje: 2021. május 14–15. (péntek, szombat)

Helye: Eszterházy Károly Egyetem, Eger, Egészségház u. 4.
Korlátozások esetén online (Zoom platform).

Rendezők: Kommunikációs Nevelésért Egyesület, Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoport (EKE, Eger), Comenius Kommunikációs Kutatócsoport (EKE, Sárospatak), Alkalmazott Szervezetfejlesztési és Kommunikációtudományi Kutatócsoport (DUE, Dunaújváros)


Idén 14. alkalommal hirdetjük meg a kommunikációs kompetencia fejlesztését szorgalmazó, célul tűző Tudatosság konferenciát.

A konferenciasorozat témáját ezúttal az elmúlt időszak kényszerű megoldásai, az azokból született tapasztalatok és jógyakorlatok adják. A közoktatás módszertani kérdései, a tudatos személyközi és csoportkommunikáció szervezése/fejlesztése, a szervezeti kommunikációs, médiakommunikációs folyamatokhoz kapcsolódó vizsgálatok előtt most a digitalitás, az online kommunikációs tudatosság kerül a középpontba. Az elméleti és módszertani feldolgozásokon túl műhelymunka keretében tagjaink tapasztalatainak, készségfejlesztő gyakorlatainak, eljárásainak, ötleteinek megosztására is lehetőség nyílik.


A konferenciára az alábbi témakörökben várjuk az előadók jelentkezését:

Tudatosság a személyközi és online kommunikációban

 • Online kommunikációs kihívások az iskolában
 • Személyközi kommunikáció iskolai sajátosságai online térben
 • A kommunikációs készségfejlesztés alternatív és modern irányzatai
 • Online kommunikációs tudatosságra való nevelés

Oktatásmódszertani kihívások a virtuális térben

 • Virtuális osztályterem lehetőségei a kommunikációs nevelésben
 • Blended learning és online oktatás módszertani kérdései a kommunikációs készségfejlesztésben.
 • A kommunikációs készségfejlesztés módszertani sajátosságai (tanári attitűd, tanmenet, tanítási óra)
 • Tanári szerepmegvalósítás új értelmezése(i)

Média(net)kommunikációs tudatosság az iskolában

 • Kommunikációs kompetencia – médiajártasság, médiatudatosság. Koncepcionális különbségek és hasonlóságok
 • A virtuális és vizuális kommunikációs készségek fejlesztési lehetőségei
 • Újmédia-kultúra

A kommunikációoktatás kapcsolatai

 • A pedagógiai kommunikáció értelmezései és módszertani elvei
 • A tanári kommunikáció hitelességének kérdései
 • Drámapedagógiai módszerek alkalmazása a kommunikációs készségek fejlesztésére
 • Az iskolai kommunikáció hatékonysága

Jelentkezés határidő: 2021. március 21.

Jelentkezés az online elérhető jelentkezési lap kitöltésével lehetséges, mely ITT érhető el.

Határidők:

 • jelentkezési határidő: 2021. március 21.
 • kiértesítés az elbírálás eredményéről: 2021. április 05.
 • regisztrációs díj befizetésének határideje: 2021. április 16. (Csak azoktól kérjük, akik jelentkezését, absztraktját két független bíráló véleménye alapján elfogadtuk.)
 • a tanulmány beküldésének határideje: 2021. június 20.

A konferencia regisztrációs díja 9000 Ft, mely magában foglalja:

 • egy önálló előadás lehetőségét (időtartama 15 perc + 5 perc vita);
 • a tartalmi összefoglalók bírálatát (két független szakértővel);
 • publikációs lehetőséget lektorált, nyomtatott, ISBN-számmal ellátott tanulmánykötetben (a nyomtatott tanulmányok fokozatosan felkerülnek az Egyesület honlapjára is);
 • a konferencia anyagát tartalmazó kötetet;
 • a tanulmány elbírálását;
 • egyéb adminisztrációs költségeket.

A Kommunikációs Nevelésért Egyesület tagjai 2000 Ft kedvezményt kapnak a konferencia regisztrációs díjából, melyre az éves tagdíj megfizetése jogosítja fel őket. A regisztrációs díj megfizetésére előzetes átutalással van lehetőség az alábbi számlaszámra:

K&H Bank, 10401141-50526553-77551000.

A konferencia szervezőbizottsága:

Balázs László intézetigazgató egyetemi docens, a szervezőbizottság vezetője
H. Varga Gyula ny. főiskolai tanár, az egyesület elnöke
H. Tomesz Tímea főiskolai docens, elnökségi tag
Bodrogi Irén tanár, az egyesület titkára
Tomori Tímea PhD-hallgató, a sajtókapcsolatok felelőse

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A szervezők

A konferencia a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.