XII. Tudatosság a kommunikációban

Személyközi és médiakommunikációs tudatosság az iskolában

Országos szakmai-módszertani tanácskozás


Konferenciaprogram

Május 17. péntek

9.00–9.45: Regisztráció

9.45: Megnyitó és köszöntő

Köszöntőt mond: Balázs László, a szervezőbizottság elnöke

A konferenciát megnyitja: Pajtókné Tari Ilona rektorhelyettes (EKE)


10.00–11.20 Plenáris ülés

Vezeti: H. Varga Gyula

Helye: B épület 120-as terem

10.00 Andok Mónika: Pedagógusok digitális kompetenciái – mitől lesz okos az iskola?

10.20 Révész László: A Komplex Alapprogram kommunikációs szegmensei

10.40 Raátz Judit: A kommunikációs készség fejlesztése és az anyanyelvi nevelés

11.00 Balázs László: A kiégést befolyásoló tényezők vizsgálata az iskolában


11.30 A Kommunikációs Nevelésért Egyesület közgyűlése

Vezeti: H. Varga Gyula elnök

Helye: B épület 120-as terem


12.30 EBÉD


14.00–15.30 Szekcióülés: Médiaműveltség, médiatudatosság

Vezeti: Balázs László

Helye: B épület 120-as terem

14.00 Béres István: A médiaoktatás paradoxona

14.20 Kökényesi Nikoletta: Médiatudatosságra nevelés a gyakorlatban

14.40 Rajnai Richárd: Médiaműveltség, tudatosság és a részvétel kultúrája a mozgóképkultúra és médiaismeret érettségi projektfeladatok munkanaplóiban

15.00 Lerch-Cserei Judit: Médiaműveltség és médiakommunikációs tudatosság az óvodában

Hozzászólások, vita


14.00–15.30 Szekcióülés: A kommunikációs készségfejlesztés újabb kontextusai

Vezeti: Szőke-Milinte Enikő

Helye: B épület 119-es terem

14.00 Majzikné Lichtenberger Krisztina – Fischer Andrea: A reflexiót segítő mentori kommunikáció

14.20 Korpics Márta Katalin: Tréningmódszertan az iskolában?

14.40 Sárosi Tünde: A kommunikációs készségek fejlesztésének lehetőségei a nonformális tanulás keretein belül

15.00 Fehér Ágota: Érzelmi szókincs mint a konfliktusok feloldásának eszköze az érzelmi intelligencia tükrében

Hozzászólások, vita


15.30 SZÜNET


16.00–17.00 Szekcióülés: Tudomány- és médiakommunikáció

Vezeti: Tomesz Tímea

Helye: B épület 120-as terem

16.00 Veszelszki Ágnes: Kommunikációs és pedagógiai lehetőségek az áltudományok elleni fellépésben

16.20 Falyuna Nóra: Az áltudományos tartalmak felismerésének és felismertetésének lehetséges szempontjai

16.40 Oláh Szabolcs: Mi zajlik a globális lapkiadói tartalomiparban? – A médiatudatosság kontextusai (2018)

Hozzászólások, vita


16.00–17.00 Szekcióülés: A kommunikációs nevelés a pedagógiai folyamatban

Vezeti: Toma Kornélia

Helye: B épület 119-es terem

16.00 Toma Kornélia: A kommunikációs kompetenciafejlesztés feladatkörei és eljárásai az alsó tagozaton

16.20 Tomori Tímea: Kommunikációs nevelés a kereszttanterviség jegyében

Hozzászólások, vita


17.00 SZÜNET


18.30 Fogadás, könyvbemutató


Május 18. szombat

9.00 Köszöntőt mond: Pintér Márta dékán (EKE, BMK)

9.10 Plenáris ülés

Vezeti: Aczél Petra

Helye: B épület 120-as terem

9.10 Aczél Petra: Új kihívások a tudomány és oktatás kommunikációjában – a sciXcom-modell

9.30 Szőke-Milinte Enikő: Z generáció az iskolában

9.50 Szabó Csilla Marianna: A serdülők kockázatviselkedése az interneten – mit kezdhet a jelenséggel a pedagógus szakma?

10.10 H. Varga Gyula: A kommunikációs kompetencia fejlesztésének erkölcsi-etikai összefüggései


10.30 SZÜNET


11.00–12.50 Szekcióülés: Digitális kompetencia és kommunikációs nevelés

Vezeti: Szabó Csilla Marianna

Helye: B épület 120-as terem

11.00 Habos Dorottya: A szülő és a (pályakezdő) pedagógus kommunikációjának lehetőségei a digitális térben

11.20 Csikósné Maczó Edit: A gamifikált oktatás felsőoktatási lehetőségei

11.40 Bartal Orsolya: Digitális megosztottság más szemmel. Fókuszban az M-learning

12.00 Czifra Sándor: Online kommunikációs eszközök az oktatásban

12.20 Bene Viktória: Online szerelmek – online visszaélések

Hozzászólások, vita


11.00–12.50 Szekcióülés: Digitális kompetencia és kommunikációs nevelés

Vezeti: Andok Mónika

Helye: B épület 119-es terem

11.00 Domonkosi Ágnes – H. Tomesz Tímea: Protokoll vs. személyes jelenlét, ünnepélyesség vs. bizalmasság. A társas deixis műveletei egy sportolói díjátadó ünnepségen

11.20 Győrffy Alexandra: A fiatalok sport iránti motiválása a digitalizáció világában

11.40 Marjai Kamilla: Tipikusan fejlődő és autizmusban érintett tanulók számára kialakított anti-bullying programok tartalmi és kommunikációs vonatkozásainak összehasonlítása

12.00 Torkos Carmen: Szókincsmérés tanulságai a szakközépiskolában

12.20 Vígh Szilvia: Kommunikációs készség- és képességfejlesztés a tehetséggondozásban

Hozzászólások, vita


12.50 A konferencia zárása

Vezeti: H. Varga Gyula

Helye: B épület 120-as terem


13.00 EBÉD


14.00 Az alkalmazott kommunikációtudományi kutatócsoport ülése

Vezeti: H. Varga Gyula elnök

Helye: B épület 120-as terem

A konferencia a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

A szervezőbizottság a programváltozás jogát fenntartja.