PROGRAM


XIV. Tudatosság a kommunikációban

A megújulás kényszerű korszaka: A digitális oktatás tapasztalatai a kommunikációs készségfejlesztésben

Országos szakmai-módszertani tanácskozás

Ideje: 2021. május 14–15. (péntek, szombat)

Helye: online – Zoom platform

Rendezők: Kommunikációs Nevelésért Egyesület, Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoport (EKE, Eger), Comenius Kommunikációs Kutatócsoport (EKE, Sárospatak), Alkalmazott Szervezetfejlesztési és Kommunikációtudományi Kutatócsoport (DUE, Dunaújváros)

A konferencia ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni
ITT LEHET május 13-ig.

2021. május 14. (péntek)

8.30–9.00: Bejelentkezés, a technika tesztelése

9.00: Megnyitó és köszöntők

A konferenciát megnyitja, köszöntőt mond: H. Varga Gyula, az egyesület elnöke

09.20–10.40 Plenáris ülés
Vezeti: Balázs László

09.20 Andok Mónika (PPKE): A távoktatás tapasztalatai az Európai Unióban
09.40 Szőke-Milinte Enikő (PPKE): A digitális oktatás alapelvei
10.00 Szűts Zoltán (EKE): A közösségi média az üzenet
10.20 Hulyák-Tomesz Tímea (EKE): Tanári szerepek és hitelesség az online térben

Hozzászólások, vita

11.00 Szünet

11.20–12.00 Szekcióülés
Vezeti: Andok Mónika

11.20 Horváth Evelin – Veszelszki Ágnes – Mezriczky Marcell (BCE): Manipulált képi és deep fake-tartalmak bevonása a (digitális) oktatásba
11.40 Ludik Péter (DUE): 3D-s környezet alkalmazásának tapasztalatai az oktatásban
12.00 Urbán Péter (EKE NTDI): Tanári szerepmegvalósítás a digitális oktatásban. A konstruktivista tanuláselmélet szempontjai
12.20 Tuba Márta (KRE): Tudatosságra nevelés digitális kontextusokban

Hozzászólások, vita

13.00 EBÉD szünet

13.40–16.00 Szekcióülés
Vezeti: Szőke-Milinte Enikő

13.40 H. Varga Gyula (EKE): A pedagógiai kommunikáció kutatása
14.00 Sándor Zsuzsa (EKE): Virtuális szemléltetés (szemlélés) a pedagógiai kommunikációban
14.20 Toma Kornélia (EKE): A pedagógiai kommunikáció értelmezési lehetőségei az óvodában
14.40 Kökényesi Nikoletta (EKE): A pedagógiai kommunikáció a retorika tükrében

Hozzászólások, vita

15.20 Szünet

15.40–17.00 Szekcióülés
Vezeti: Veszelszki Ágnes

15.40 Heitlerné Lehoczky Mária (BGE): A kommunikációs készségek fejlesztésének digitális adaptációja – esettanulmány
16.00 Pap Ferenc – Fehér Ágota (KRE): Tehetségtanácsadás a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának Tehetségműhelyeihez kapcsolódóan a Tehetséghidak-modell tükrében
16.20 Tóth Dalma (DE): Online fenntarthatósági témahét javaslat – Egy jógyakorlat digitális változatának vázlata
16.40 Balázs László – Kőkuti Tamás (DUE): Hallgatók vs. munkavállalók munkaértékeinek összehasonlító elemzése

Hozzászólások, vita

17.20 Tudatosság a kommunikációban – könyvbemutató

2021. május 15. (szombat)

09.00–10.40 Plenáris ülés
Vezeti: Hulyák-Tomesz Tímea

09.00 Aczél Petra (BCE): Karanténretorika
09.20 Oláh Szabolcs (DE): Feldobni a távolléti oktatást a részvételi kultúra kollaborációs gyakorlataival? (Z generációs szórakozási, kapcsolati és ismeretszerzési formák integrálása a tanári szerepbe)
09.40 Antalné Szabó Ágnes (ELTE) Lehetőségek és korlátok a digitális kommunikációban
10.00 Szalay Györgyi (DUE): Embodiment – A királyi út az empátiához

Hozzászólások, vita

10.40 Szünet

11.00–12.40 Szekcióülés
Vezeti: Toma Kornélia

11.00 Szabó Csilla Marianna (DUE): A digitális távoktatás hatása a serdülők kommunikációjára és kapcsolataira
11.20 Balázs László (DUE): Online tér az iskolai szervezetben – a (online)kapcsolatok hatása a tanulói teljesítményre
11.40 Hunyadi-Buzás Éva (EKFSÁI): Pontgyűjtés indul! – „karantöri” a gyakorlatban
12.00 Demján Ferenc (EKE): A kommunikációs kompetencia és a pedagógiai kommunikáció fejlesztése az általános iskolai digitális oktatásban
12.20 Már Orsolya – Már Edit (AJÁI, KLÁI): Nyelvi hátrány fejlesztése drámapedagógiai módszerekkel az óvodában

Hozzászólások, vita

13.00 A konferencia zárása

13.15 A Kommunikációs Nevelésért Egyesület éves közgyűlése
Vezeti: H. Varga Gyula elnök

A konferencia a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.