PROGRAM


XIII. Tudatosság a kommunikációban

Online kommunikációs tudatosság a pedagógiai munkában

Országos szakmai-módszertani tanácskozás

Ideje: 2020. május 15. (péntek)

Rendezők: Kommunikációs Nevelésért Egyesület,
Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoport (EKE, Eger),
Comenius Kommunikációs Kutatócsoport (EKE, Sárospatak)

A konferencia lebonyolítására Zoom applikáción keresztül valósul meg. A hallgatóság számára a konferencián való részvétel
ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát kérjük,
hogy május 13-ig jelezze az alábbi linken:
Regisztráció.

Technikai támogatás: Szemenyei Csilla

8.30–9.00: Bejelentkezés, technika tesztelése

9.00: Megnyitó és köszöntők

A konferenciát megnyitja, köszöntőt mond: H. Varga Gyula, az egyesület elnöke


09.20–10.30 Plenáris ülés – vezeti: H. Varga Gyula

09.20 Aczél Petra (BCE): Az online kommunikáció 5 fő bűne

09.35 Szűts Zoltán (EKE): Az online kommunikáció új metaforái. Azonnaliság és képi fordulat

09.50 Szőke-Milinte Enikő (PPKE): Személyiség – média – hatás

10.05 Andok Mónika (PPKE): 2020 – Digitális médiahasználati trendek és hatásaik a fiatalok körében

Hozzászólások, vita


10.30 Szünet (15 perc)


10.45–12.00 Szekcióülés – vezeti: Balázs László

10.45 Szalay Györgyi (DUE): A kommunikáció a testben kezdődik – de mi történik, ha online?

11.00 Szabó Csilla Marianna (DUE) – Csikósné Maczó Edit (DUE): Egymás tükrében –a generációs sztereotípiák nyomában

11.15 Veszelszki Ágnes (BCE): Fertőző összeesküvés-elméletek. A koronavírus körüli konteók

11.30 Oláh Szabolcs (DE): Figyelemösszpontosítás a digitális távoktatásban

11.45 Horváth Daniella Dominika (BCE): Akciókutatás az általános iskolában – Egy saját fejlesztésű dizájnkommunikációs workshop eredményei

Hozzászólások, vita


12.10 Ebédszünet (50 perc)


13.00–14.25 Szekcióülés – vezeti: Hulyák-Tomesz Tímea

13.00 Domonkosi Ágnes (EKE):Társas deixis a digitális osztálytermekben

13.15 Lőrincz Gábor (SJE): Kommunikációs tudatosság a nyelvi tájképben

13.30 Már Orsolya (BBE): Korszerű anyanyelvi nevelés a megváltozott tantervi tartalmak tükrében

13.45 Mácsár Gábor: A karate szaknyelv használata az oktatásban és az infokommunikáció – a DO nyelvezete

14.00 Farkas Anett (EKE): A történetmesélés módszerével történő kommunikációs készségfejlesztés lehetőségei az oktatásban

14.15 Pap Ferenc (KGRE) – Kovács Tibor Attila (KGRE) – Lehoczky Mária Magdolna (KGRE) – Tóth Etelka (KGRE) – Fehér Ágota (KGRE): Tehetségek hite és a kibontakozást segítő keresztyén pedagógusi kommunikáció – Tehetséggondozás a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán

Hozzászólások, vita


14.40 szünet (15 perc)


14.55–16.15 Szekcióülés – vezeti: Szalay Györgyi

14.55 Balázs László (DUE): A vezetőképzés szerepe az oktatói kiégés megelőzésében

15.10 Kőkuti Tamás (DUE): Hallgatói munkaérték vizsgálata a digitális oktatási formák alkalmazásának időszakában

15.25 Barnucz Nóra: Pedagógusok felkészültsége az információs társadalom kihívásaira

15.40 Borbás Emese: Kórházpedagógusok digitális kompetenciái

15.55 Bartal Orsolya (DUE): Kinek a feladata a médiatudatosságra nevelés? Empirikus kutatás Bács-Kiskun megyei pedagógusok körében.

Hozzászólások, vita


Konferencia zárása – Balázs László, a szervezőbizottság elnöke


16.15 A Kommunikációs Nevelésért Egyesület közgyűlése

Vezeti: H. Varga Gyula elnök

A programváltozás jogát a szervezők fenntartják.