Az előkészületek

Az egyesület megalapítása szorosan kapcsolódik ahhoz a tanácskozássorozathoz, amelyet először 2008-ban rendezett az Eszterházy Károly Főiskola Kommunikáció Tanszéke A kommunikáció oktatása címmel. (Közismertebb nevén: Tudatosság konferencia.) A rendezvény célja az volt, hogy segítse az EKF-en frissen akkreditált kommunikációtanári mesterszak képzését. A kommunikációtanárok valamiféle összefogásának a gondolata már a második Tudatosság konferencia (2009) környékén felvetődött. A harmadikon már konkrét javaslatok fogalmazódtak meg a kommunikációtanárok szakmai törekvéseit összehangoló civil szervezet létrehozásával kapcsolatban.

A 2010. március 27-i tanácskozáson H. Varga Gyula előterjesztett javaslatát a jelen lévő mintegy húsz fő egyhangúlag támogatta. A javaslat lényege egy olyan országos egyesületet létrehozása volt, amely egyrészt fórumot teremt a kommunikációoktatásban tevékenykedő tanárok szakmai-módszertani konzultációihoz, másrészt – mint civil szervezet – véleményt nyilvánít a kommunikációoktatás kérdéseiről. A megalakítandó Kommunikációtanárok Országos Egyesületének tagja lehet bárki, aki a megfogalmazott célokkal egyetért, és tenni akar a magyar kommunikációoktatásért. A szervezet központja Egerben, az Eszterházy Károly Főiskolán lehetne. Mindez afféle szándéknyilatkozat volt, hiszen a hivatalos bírósági bejegyzéshez előírások sorát kellett teljesíteni.

A megalapítás

Az egyesület hivatalos megalapítására a 4. Tudatosság konferencián került sor. 2011. április 2-án az alakuló közgyűlésen 31 fő mondta ki az egyesület megalapítását, fogadta el az alapszabályt, illetve írta alá, hogy tagja kíván lenni az egyesületnek.

Az alapító tagok az előző évben javasoltnál tágabbnak vélt A Kommunikációs Nevelésért Egyesület nevet szavazta meg. Ez a név nem szűkíti be az egyesület bázisát és tevékenységi körét, nemcsak a (kis számú) kommunikációtanárokat szólítja meg, hiszen az egyesület a kommunikációs készségfejlesztés területén tevékenykedő minden szakemberre, gyakorlatvezetőre, trénerre, egyéb támogatóra számít.

A közgyűlés egyhangú szavazással H. Varga Gyulát választotta elnökének, az elnökség tagjai pedig Aczél Petra (Budapest), Andok Mónika (Balatonalmádi), Balázs László (Eger), Csépányi-Fürjes Mária (Miskolc), Szőke-Milinte Enikő (Budapest), Tomesz Tímea (Eger) lettek. Az adminisztratív munka még hónapokig tartott, az egyesület hivatalos bejegyzésére 2011. szeptember 20-án került sor.

Kitekintés

Az egyesület az elmúlt hét év alatt megerősödött, stabil, országos hálózattá vált. Reméljük, a tizedik évfordulón újabb eredményekről számolhatunk be. Ezek között szerepelhetne például a nagyobb nyilvánosság, közismertség elérése; a módszertani elvek keretbe foglalása, bevitele a pedagógiai gyakorlatba; a publikációs tevékenység korszerűsítése a digitalizáció irányában.

Ezek megvalósításához és egyéb, ma még nem látható faladatok elvégzéséhez az egyesület minden tagjának közreműködéséhez szükség van.

Eger, 2018. október 10.