A kommunikáció oktatása 11.

Szerk.: H. Tomesz Tímea

Lektorálta: Raátz Judit

Hungarovox Kiadó, Budapest, 2019. 193 oldal

ISSN 2062-5804

ISBN 978-615-5743-93-1

Mint azt a cím is sejteti, a kötet kiemelt témája: a digitalizációs technológia hatása az emberi kommunikációra. A netgeneráció szocializálódási sajátosságai a hálózati kommunikáció hatására meghatározó eltéréseket mutatnak a korábbi generációkhoz képest. A döntően vizuális kultúrához, a gyakran és gyorsan változó ingerekhez, illetve az állandó kommunikációhoz (megosztáshoz) szokott diákok tanítása komoly módszertani kihívást jelent a tanárok számára.
A szerzők arra keresik a válaszokat, hogy milyen generációs dilemmák feszülnek a köznevelésben; milyen kommunikációs készségekkel rendelkeznek a felnövő generáció tagjai; milyen kompetenciákkal kell rendelkeznie a Z generációt oktató pedagógusnak; milyen módszerek, oktatási formák lehetnek alkalmasak és eredményesek az újabb generációk nevelésében-oktatásában.

A tanulmánykötet ide kattintva letölthető.

Tartalom

Generációs dilemmák a köznevelésben

Szabó Csilla Marianna: Áthidalható-e a szakadék az oktatásban a digitális bennszülöttek és a digitális bevándorlók között?

Szőke-Milinte Enikő: Adat, információ és megismerés az információs társadalomban

Andok Mónika: Digitálismédia-konvergencia – konvergens médiajártasságok

A kommunikációs nevelés környezete és formái

Magyari Sára: A családdal való kommunikáció a kétnyelvű környezetben megvalósuló óvodai nevelésben

Koltay Tibor: A posztigazság és a médiatudatosság: adalékok a témakör megközelítéséhez

A kommunikációs kompetencia fejlesztése a digitális világban

Domonkosi Ágnes – Ludányi Zsófia: „További szép estét, tanárnő!” – a nyelvi kapcsolattartás változásai a hallgató-oktató levelezés tükrében

Bene Viktória: Ki lájkol a végén? Módszerek a biztonságos internethasználat fejlesztésére

Tomori Tímea: Nemzedékelméletek a neveléstudomány szemszögéből. Változó generációk változó módszertani kultúra

Timár Borbála: A médiapedagógia módszertana – a kritikai gondolkodás fejlesztése és az álhírek

Budai Anikó: Módszer a digitális bennszülötteknek: Facebook az oktatásban

Balogh Aliz: Kultúrák találkozása az iskolai kommunikációban

Sárkics Eszter: Gondolatok a térlátás fejlesztésének módszertani lehetőségeihez

Generációkon át

H. Varga Gyula: A kommunikációs kompetencia fejlesztésének műhelye

Könyvespolc

Habók Lilla: A tehetős amerikai iskolák már tiltják a digitális eszközöket (Ismerteti: Bartal Orsolya)