A kommunikáció oktatása 10.

Szerkesztette: H. Varga Gyula

Lektorálta: Szalay Györgyi

Hungarovox Kiadó, Budapest, 2018. 252 oldal

ISSN 2062-5804

ISBN 978-615-5743-42-9

A meglehetősen terjedelmes 10., jubiláló kötet szokásos elméleti fejezete igazi elméleti fejtegetéseket tartalmaz. Témái: a rituális gondolattulajdonítás rekurziós korlátai, kommunikáció és információs műveltség, a kommunikációoktatás és -tanulás tanuláselméleti alapjai.
Folytatódik a kommunikációs nevelés életkorok szerinti elemzése, ezúttal a három év alatti gyermekek, illetve a kisiskolások kommunikációs készségeiről esik szó. Érdekes olvasmány a tankönyvek vizuális kommunikációs tartalmáról írt értekezés.
A kommunikáció tantárgyközi és tudományközi kapcsolatait feltáró fejtegetések eddig sem hiányoztak a sorozat köteteiből, ezúttal a vallás, az emberi jogok, a matematika, a testnevelés, a tehetséggondozás és végül a humor és a kommunikáció összefüggéseit tárgyalják a szerzők.
Új tematikával is jelentkeztek a szerkesztők – ígérve, hogy a jövőben ennek nagyobb teret adnak –, ezt pedig a média világa, a médiatudatosságra nevelés. Az információs műveltséggel, a digitális kommunikációs jártasságokkal három, a médiatudatosságra neveléssel két írás foglalkozik.

A tanulmánykötet ide kattintva letölthető.

Tartalom

A kommunikációs nevelés elméleti kérdése

Perjés István: Az ellenőrzött tudás. A rituális gondolattulajdonítás rekurziós korlátai

Szőke-Milinte Enikő: Kommunikáció és információs műveltség

Balázs László – Balázsné Sata-Bánfi Ágota: A kommunikációoktatás, -tanulás tanuláselméleti alapjai

Kommunikációs nevelés a pedagógiai folyamatban

Kalóné Gyenes Réka: Tipikus vagy atipikus? Felismerés, fejlesztés, motiváció a három év alatti kisgyermekek kommunikációs nevelésében

H. Tomesz Tímea: A kommunikációs kompetencia fejlesztése kisiskolás korban

Sándor Zsuzsa: Tankönyvek vizuális kommunikációs tartalma

Süli Kinga: A vallási kommunikáció megjelenése az oktatásban

Horváth Rita: A kommunikációs kompetencia fejlesztése a pedagógusok felkészítésében

A kommunikációs kompetencia fejlesztése

Bene Viktória: Empatikusan kommunikálni. A kommunikációs tudatosság és empátia fejlesztése a „Játszva ismerszik meg a másik!” emberi jogi társasjátékkal

Vígh Szilvia: A kommunikációs kompetencia fejlesztésének szerepe a tehetséggondozásban: művészeti kommunikáció az iskolákban

Győrffy Alexandra: A humor szerepe a kommunikáció hatékonyságában

Bodrogi Irén: A fiatalok nyelvi-kommunikációs mintái

Vidovenyecz Dóra: A kommunikációs kompetencia fejlesztése az élményszerű matematikaoktatásban

Fintor Gábor: Hatékony kommunikáció testnevelésórán

Médiatudatosságra nevelés

Andok Mónika: Digitális kommunikációs jártasságok. A gyerekek médiahasználat-kutatásának tudományos kerete

Koltay Tibor: Médiatudatos amatőrök?

Tomori Tímea: Az információs műveltség szerepe az oktatásban

Fegyverneki Gergő: Ki lesz a médiaóra sztárja? Projektmódszerek és tanulói projektmunkák a médiatudatosság kialakításában

Torkos Carmen: Médiatudatosságra nevelés magyar nyelvi és irodalomórán