XII. Tudatosság a kommunikációban

Személyközi és médiakommunikációs tudatosság az iskolában

Országos szakmai-módszertani tanácskozás

Ideje: 2019. május 17–18. (péntek–szombat)

Eszterházy Károly Egyetem, B épület 120, Eger, Egészségház u. 4.

Rendezők: Kommunikációs Nevelésért Egyesület, Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoport (EKE, Eger), Comenius Kommunikációs Kutatócsoport (EKE, Sárospatak), Miskolci Akadémiai Bizottság kommunikációtudományi munkacsoportja


Május 17. péntek

9.00–9.45: Regisztráció

9.45: Megnyitó és köszöntők

Köszöntőt mond: H. Varga Gyula egyesületi elnök

A konferenciát megnyitja:


10.00–11.45 Plenáris ülés

Vezeti: Varga Gyula

Helye: B épület 120-as terem

10.00 Andok Mónika: Pedagógusok digitális kompetenciái – mitől lesz okos az iskola?

10.20 Révész László: A Komplex Alapprogram kommunikációs szegmensei

10.40 Raátz Judit: A kommunikációs készség fejlesztése és az anyanyelvi nevelés

11.00 Balázs László: A kiégést befolyásoló tényezők vizsgálata az iskolában

Hozzászólások, vita


12.00 EBÉD

13.30 A Kommunikációs Nevelésért Egyesület közgyűlése

Vezeti: H. Varga Gyula elnök

Helye: B épület 120-as terem


14.30–16.00 Médiaműveltség, médiatudatosság – Szekcióülés

Vezeti: Andok Mónika

Helye: B épület 120-as terem

14.30 Béres István: A médiaoktatás paradoxona

14.50 Kökényesi Nikoletta: Médiatudatosságra nevelés a gyakorlatban

15.10 Rajnai Richárd: Médiaműveltség, tudatosság és a részvétel kultúrája a mozgóképkultúra és médiaismeret érettségi

15.30 Lerch-Cserei Judit: Médiaműveltség és médiakommunikációs tudatosság az óvodában

Hozzászólások, vita


14.30–16.00 A kommunikációs készségfejlesztés újabb kontextusai – Szekcióülés

Vezeti: Szőke-Milinte Enikő

Helye: B épület 119-es terem

14.30 Majzikné Lichtenberger Krisztina – Fischer Andrea: A reflexiót segítő mentori kommunikáció

14.50 Korpics Márta Katalin: Tréningmódszertan az iskolában?

15.10 Sárosi Tünde: A kommunikációs készségek fejlesztésének lehetőségei a nonformális tanulás keretein belül

15.30 Fehér Ágota: Érzelmi szókincs mint a konfliktusok feloldásának eszköze az érzelmi intelligencia tükrében

Hozzászólások, vita


16.00 SZÜNET

16.30–17.30 Tudomány- és médiakommunikáció – Szekcióülés

Vezeti: Tomesz Tímea

Helye: B épület 120-as terem

16.30 Veszelszki Ágnes: Kommunikációs és pedagógiai lehetőségek az áltudományok elleni fellépésben

16.50 Falyuna Nóra: Az áltudományos tartalmak felismerésének és felismertetésének lehetséges szempontjai

17.10 Oláh Szabolcs: Mi zajlik a globális lapkiadói tartalomiparban? – A médiatudatosság kontextusai (2018)

Hozzászólások, vita


16.30–17.30 A kommunikációs nevelés a pedagógiai folyamatban – Szekcióülés

Vezeti: Toma Kornélia

Helye: B épület 119-es terem

16.30 Laczkó Mária: Az iskolai kommunikáció változása a tanulók spontán beszédének tükrében

16.50 Toma Kornélia: A kommunikációs kompetenciafejlesztés feladatkörei és eljárásai az alsó tagozaton

17.10 Tomori Tímea: Kommunikációs nevelés a kereszttanterviség jegyében

Hozzászólások, vita


17.30 Szünet

18.30 Fogadás, könyvbemutató


Május 18. szombat

9.00 Plenáris ülés

Vezeti: Aczél Petra

Helye: B épület 120-as terem

9.00 Aczél Petra: Új kihívások a tudomány és oktatás kommunikációjában – a sciXcom-modell

9.20 Szőke-Milinte Enikő: Z generáció az iskolában

9.40 Szabó Csilla: A serdülők kockázatviselkedése az interneten – mit kezdhet a jelenséggel a pedagógus szakma?

10.00 H. Varga Gyula: A kommunikációs kompetencia fejlesztésének erkölcsi-etikai összefüggései

Hozzászólások, vita


10.30 SZÜNET

10.50–12.40 Digitális kompetencia és kommunikációs nevelés – Szekcióülés

Vezeti: Balázs László

Helye: B épület 120-as terem

10.50 Habos Dorottya: A szülő és a (pályakezdő) pedagógus kommunikációjának lehetőségei a digitális térben

11.10 Csikósné Maczó Edit: A gamifikált oktatás felsőoktatási lehetőségei

11.30 Bartal Orsolya: Digitális megosztottság más szemmel. Fókuszban az M-learning.

11.50 Czifra Sándor: Online kommunikációs eszközök az oktatásban

12.10 Bene Viktória: Online szerelmek – online visszaélések

Hozzászólások, vita


10.50–12.40 Nyelvi kommunikáció, kommunikációs készségek – Szekcióülés

Vezeti: Szabó Csilla

Helye: B épület 119-es terem

10.50 Domonkosi Ágnes – H. Tomesz Tímea: Protokoll vs. személyes jelenlét, ünnepélyesség vs. bizalmasság. A társas deixis műveletei egy sportolói díjátadó ünnepségen.

11.10 Győrffy Alexandra: A fiatalok sport iránti motiválása a digitalizáció világában

11.30 Marjai Kamilla: Tipikusan fejlődő és autizmusban érintett tanulók számára kialakított anti-bullying programok tartalmi és kommunikációs vonatkozásainak összehasonlítása

11.50 Torkos Carmen: Szókincsmérés tanulságai a szakközépiskolában

12.10 Vígh Szilvia: Kommunikációs készség- és képességfejlesztés a tehetséggondozásban

Hozzászólások, vita


12.45 a konferencia zárása, ebéd

14.00 Az alkalmazott kommunikációtudományi kutatócsoport ülése

Vezeti: H. Varga Gyula elnök

Helye: B épület 120-as terem

A programváltozás jogát fenntartjuk.