Slide Three

Sajtónyelvi-médianyelvi konferencia

 

Folytatjuk a médiaüzenetek befolyásoló erejének, a rejtett tartalom szövegbe kódolási lehetőségeinek, technikáinak feltárását. A klasszikus tömegkommunikáció üzenettípusainak befolyásolási formáiról számtalan kutatás látott már napvilágot. Az újmédia térhódításának köszönhetően azonban a nyelvhasználat új formái jelentek meg, megváltozott az alkalmazott kódok aránya, ami a befolyásolás újabb technikáit, formáit teszi lehetővé.

 

Részletek