Aczél Petra – Andok Mónika – Bokor Tamás
Műveljük a médiát!
NMHH–Bűvösvölgy,Budapest, 2015.

Aczél Petra
Médiaretorika.
Magyar Mercurius, Budapest, 2012.

Aczél Petra
Neked van igazad? Érvelés és meggyőzés a gyakorlatban.
Tinta Kiadó, Budapest, 2017.

Andok Mónika
A hírek története.
L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2013.

Andok Mónika
Digitális média és mindennapi élet – Konvergencia, kontextus, közösségi média.
L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2016.

Andok Mónika
A kommunikáció rituális elmélete.
Gondolat Kiadói, Budapest, 2017.

Balázs László – H. Tomesz Tímea – H. Varga Gyula
A kommunikáció elmélete és gyakorlata.
Főiskolai jegyzet. Gramma Kiadó, Eger, 2013.

Balázs László
Érzelmi intelligencia a szervezetben és a képzésben.
Miskolc, Z-Press, 2014.

Balázs László
A kommunikációs gyakorlatok vezetésének módszerei.
Gramma Kiadó, Eger. 2013.

H. Tomesz Tímea
A tartalomhoz forma. A tömegkommunikáció szövegfajtái történeti és
pragmatikai keretben.
Pandora Könyvek. Líceum Kiadó, Eger, 2015.

H. Varga Gyula
A kommunikációs kompetencia fejlesztése a pedagógiai munkában. Segédlet kommunikációtanárok számára. Kézirat, Eger, 2016.

H. Varga Gyula
Bevezetés a magyar nyelv morfológiájába.
Második, átdolgozott kiadás. Gramma Kiadó, Eger–Sárospatak. 2015.

H. Varga Gyula
Bevezetés a nyelvi kommunikáció tanulmányozásába.
Gramma Kiadó, Eger, 2015.