Az Egyesület tagja lehet bárki, aki az Egyesület célkitűzésével egyetért, az alapszabályban foglaltakat elfogadja. A tagság a belépési nyilatkozat benyújtásával és elfogadásával keletkezik. Az Egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek, a tagdíj összege 1000 Ft évenként, amelyet legkésőbb minden év november 30. napjáig kell az Egyesület házipénztárába befizetni vagy az Egyesület bankszámlájára átutalni. Az Egyesület tagjai ingyen kapják A kommunikáció oktatása c. sorozat köteteit, a konferenciákon jutányosan vehetnek részt.

Az Egyesületnek lehetnek rendes és pártoló tagjai. A pártoló tagok munkájukkal vagy anyagilag segíthetik az Egyesületet, részt vehetnek az Egyesület rendezvényein, de szavazati joggal nem rendelkeznek, és vezető tisztségviselővé nem választhatók.

A belépési nyilatkozat ITT letölthető.