A kommunikáció oktatása 1.

Szerkesztette: H. Varga Gyula

Lektorálta: Forgó Sándor

Hungarovox Kiadó, Budapest, 2009. 115 oldal

ISSN 978-963-9908-66-6 Ö

ISBN 978-963-9908-67-3 1. kötet

Ez a szerény könyvecske – a szerkesztő és a szerzők szándéka szerint – egy sorozat első füzete. Célja: módszertani segítséget nyújtani a Magyarországon most induló kommunikációtanári képzéshez és a közoktatásban egyre jobban terjedő kommunikációs készségfejlesztéshez. További feladatának tekinti azt is, hogy fórumot teremtsen az iskolai, az iskolán kívüli és a felnőttoktatásban szintén erőteljesen jelen lévő kommunikációs gyakorlatok (tréningek, kampányok stb.) kapcsán zajló szakmai-módszertani vitáknak. Ennek nyitánya volt az a szakmai tanácskozás, mely a kommunikációoktatás módszertani kérdéseit helyezte a középpontba. Az ott elhangzott előadások írott változatát tartalmazza ez a kötet, remélve, hogy mind a tanácskozásnak, mind a kiadványnak lesz folytatása.

Tartalom

Elméletek a tudatosságról

Nemesi Attila László – Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben: kutatási módszerek, dilemmák

Balázs Géza: Nyelvi tudatosság a kommunikációban

A kommunikációoktatás tágabb kontextusai

H. Tomesz Tímea: Tudatosság a médiaszövegek befogadásában

Balázs László: Tudatosság a személyközi kommunikáció szervezésében

Tömegkommunikáció és oktatás

Aczél Petra: „Hatás-vadasz”: a tömegkommunikáció hatása és megértése

Szijártó Imre: A mediális kommunikáció tudatossága a Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy segédanyagaiban

A kommunikáció oktatása

Szőke-Milinte Enikő: Kommunikációs gyakorlatok, kommunikációs tréningek. Elvi-módszertani kérdések

Andok Mónika: Szövegtípusok relevanciája a kommunikációoktatásban

H. Varga Gyula: Új szak a tanárképzésben: kommunikációtanár