Prof. dr. Aczél Petra

egyetemi tanár, vezetőségi tag

Nyelvész, kommunikációkutató, a Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézetének igazgatója, a Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola törzstagja. Kutatási területe a klasszikus és modern retorika, a közéleti-meggyőző kommunikáció, az újmédia és a tudatos médiamagatartás. Nemzetközi és hazai folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja, elnöke, hazai és nemzetközi konferenciák rendszeres meghívott előadója. Résztvevője, irányítója több hazai és nemzetközi kutatási projektnek. Több mint száz magyar és angol nyelvű tudományos-szakmai közleménye, tanulmánya jelent meg. Főbb munkái: Retorika. A szóból épült gondolat (2001), Retorika (2004, társszerzőkel), Új retorika. Közélet, kommunikáció, kampány (2009), Médiaretorika (2012), Műveljük a médiát! (2015, társszerzőkkel), Retorika Neked van igazad? Érvelés és meggyőzés a gyakorlatban (2017).


Dr. Andok Mónika

egyetemi docens, vezetőségi tag

Tanszékvezető egyetemi docens a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikációtudományi Tanszékén. Főbb kutatási területei: általános kommunikációelmélet, közösségi média, médiaműfajok szövegtipológiai kutatása. Főbb munkái: A hírek története (2013), Műveljük a médiát! (társszerzőkkel, 2015), Digitális média és mindennapi élet (2016).


Dr. Balázs László

egyetemi docens, elnök

Intézetigazgató egyetemi docens a Dunaújvárosi Egyetemen, tréner, coach. Főbb kutatási területei: szervezetpszichológia, konfliktuskezelés, érzelmi intelligencia, lelki állóképesség, kommunikációoktatás módszertana. Főbb munkái: A kommunikációs gyakorlatok vezetésének módszerei (2013), Érzelmi intelligencia a szervezetben és a képzésben (2014), Organizational culture and emotional intelligence in school (2014).


Dr. Hulyák-Tomesz Tímea

főiskolai docens, vezetőségi tag

Főiskolai docens (EKE, Magyar Nyelvészeti Tanszék), nyelvész, kommunikációs szakember. Kutatási területe a médiaszövegek vizsgálata, sportkommunikáció, kommunikációs készségfejlesztés. Főbb munkái: A kommunikáció elmélete és gyakorlata (2013), A tartalomhoz forma (2015), A sportkommunikáció elmélete (2018).


Dr. Szőke-Milinte Enikő

egyetemi docens, vezetőségi tag

Nevelés- és kommunikációkutató, intézetvezető egyetemi docens (PPKE VJTK). Tudományos munkássága a pedagógiai kommunikáció, a konfliktuskezelés, a médiatanár-képzés és a személyközi kommunikáció köré szerveződik. A tanárképzésben pedagógiai kommunikációs gyakorlatokat, médiapedagógiát, mozgókép- és médiaismeret módszertanát, valamint a kreatív médiafeladatok tervezését oktatja. Főbb munkái: A kommunikációs kompetencia fejlesztése: az általános kommunikációs készséges fejlesztése és gyakorlata (2005), Konfliktuskezelés és pedagógusmesterség (2006), Üzleti kommunikáció (társszerzővel, 2010). Stratégiák a mozgókép -és médiaismeret tanításában (2016).


Tomori Tímea

az egyesület titkára

Kommunikáció–magyar szakos tanár, az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának hallgatója, ugyanott az iskolapedagógia kutatócsoport tagja. Kutatási területei: a kommunikációs kompetencia fejlesztésének lehetőségei a középiskolai korosztályban, tanításmódszertan, az információs műveltség fejlesztésének lehetőségei az iskolai gyakorlatban. Főbb munkái: Korlátok és lehetőségek a kommunikációs kompetencia fejlesztésében (2017), Merre tart(hat) az iskola? – Az információs műveltség korának lehetőségei az oktatási kultúrában (2018), Az információs műveltség szerepe az oktatásban (2018).


H. Varga Gyula

(1947–2021)
ny. főiskolai tanár, alapító elnök

Az egyesület alapítója és elnöke (2011-2021), nyelvész, a nyelvtudomány kandidátusa, az egri Eszterházy Károly Egyetem (1979–2016) és a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem (1998–2012) nyugalmazott tanára. Kutatási területe: magyar grammatika, személyközi kommunikáció. Főbb munkái: Kommunikációs ismeretek (2001), Nyelvi kultúra (2010), Nyelvhasználat a médiában (2010), Bevezetés a magyar nyelv morfológiájába (2014), Bevezetés a nyelvi kommunikáció tanulmányozásába (2015), A kommunikációs kompetencia fejlesztése a pedagógiai munkában. Segédlet kommunikációtanárok számára (2016).